μετάπτωση συνδέσμου σε ZOOM
- Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020 -

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 2/!2 ο σύνδεσμος του μαθήματος (για όλες τις χρήσεις, και για συνεργασίες ) είναι ο παρακάτω:

Topic: Didaktiki tis Glossas

Join Zoom Meeting

https://upatras-gr.zoom.us/j/92962296866?pwd=UUVxUzBrc080alJjT0hmMTMvejVBZz09