αναβολή μαθήματος
- Τρίτη, 03 Νοεμβρίου 2020 -

Λόγω ασθένειας της διδάσκουσας, το αυριανό μάθημα (4/11) αναβάλλεται.

Η αναπλήρωσή του θα γίνει μετά από συνεννόηση.

Ζητώ συγγνώμη,

Μ.Κ.