Τελική βαθμολογία
- Παρασκευή, 04 Φεβρουαρίου 2022 -

Η τελική βαθμολογία έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο. Ποσοστό επιτυχίας 100%! Συγχαρητήρια και σας ευχαριστώ για την άριστη συνεργασία!