Παράταση στην υποβολή της 2ης εργασίας
- Τετάρτη, 05 Ιανουαρίου 2022 -

Καλή χρονιά με υγεία!

Μετά από σχετικά αιτήματα, η ημερομηνία υποβολής της 2ης εργασίας ορίζεται για τις 15/1 (από 7/1).

Με εκτίμηση
ΝΤ