Έναρξη Μαθήματος
- Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2013 -

Το μάθημα θα ξεκινήσει την Τετάρτη 9/10 (9:00 - 12:00 Α/Ε). Πρόκειται για μετονομασία του μαθήματος "Παιδαγωγικές Δραστηριότητες με Υπολογιστές στην Προσχολική Ηλικία". Το εργαστήριο του μαθήματος θα ξεκινήσει την Τετάρτη 16/10 (18:00 - 20:00). Η παρακολούθηση τόσο στο μάθημα όσο και στο εργαστήριο είναι υποχρεωτικές. Θα λειτουργήσουν 2 εργαστήρια για το μάθημα: Τετάρτη 17:00 - 18:30 και Τετάρτη 18:30 - 20:00

Σύνδεσμος εγγραφής στο εργαστήριο.