Προφορική εξέταση στην άσκηση της φασματοσκοπίας φθορισμού του ΕΤΧΥ , Παρασκευή 19/2/2021, ώρα 1:00 μμ.
- Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 - 12:54 μ.μ. -

Καλησπέρα,

Η προφορική σας εξέταση στην άσκηση της φασκατοσκοπίας φθορισμού του ΕΤΧΥ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19/2/2021, ώρα 1:00 μμ.

Σύνδεσμος για την εξέταση στο Zoom (μέσω του ιδρυματικού σας λογαριασμού ως μέσο ταυτοποίησης) : 

https://upatras-gr.zoom.us/j/93220417687?pwd=NjQ4cHYrRXdPQXNIMjBHNDlKQXQvUT09

Λεωνίδας Παλίλης