Μάθημα Φασματοσκοπία Χρονικής Ανάλυσης
- Τετάρτη, 02 Δεκεμβρίου 2020 -

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/φοιτητές

ο σύνδεσμος για το αυριανό μας μάθημα με τίτλο "Φασματοσκοπία Χρονικής Ανάλυσης με την Τεχνική TCSPC" είναι ο https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/fakis/N0K2ONH0

Το μάθημα θα ξεκινήσεις στις 1μμ.

Μ. Φακής