Αρχεία άσκησης φασματοσκοπίας φωτοφωταύγειας σταθερής κατάστασης
- Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020 -

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/τές,

Στο φάκελο έγγραφα έχουν αναρτηθεί το αρχείο της διάλεξης της 26ης Νοεμβρίου για την άσκηση της φασκατοσκοπίας φωτοφωταύγειας

σταθερής κατάστασης του ΕΤΧΥ καθώς και ορισμένα άρθρα για τα υλικά που αναφέραμε στη διάλεξη. Τα αρχεία με τις πειραματικές

μετρήσεις για τα φάσματα απορρόφησης και εκπομπής τους σε μορφή αρχείων Origin θα σας στείλω ξεχωριστά με email.

Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των εργασιών σας : Κυριακή 27 Δεκεμβρίου.

Λεωνίδας Παλίλης