Διάλεξη, Πέμπτη 26/11/2020, ώρα 3:15 μμ.
- Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020 -

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/τές,

Η θεωρητική διάλεξη στην άσκηση της φασκατοσκοπίας φωταύγειας σταθερής κατάστασης του ΕΤΧΥ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26

Νοεμβρίου. Ώρα έναρξης : 3:15 μμ.

Ο σύνδεσμος για τη διάλεξη στο Skype for Business είναι:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/lpalilis/SFHIQWVF

Λόγω των περιορισμών στην μετακίνηση και του ότι ΔΕΝ επιτρέπεται καμία δραστηριότητα που απαιτεί φυσική παρουσία των μεταπτυχιακών 

φοιτητών αυτήν την χρονική περίοδο, δεν θα πραγματοποιηθεί το εργαστηριακό μέρος της άσκησης με φυσική παρουσία.

Στη διάλεξη θα γίνει παρουσίαση του εργαστηριακού μέρους της άσκησης και θα σας δοθούν οδηγίες για το πως θα επεξεργαστείτε τις

πειραματικές μετρήσεις των υλικών που θα σας αποσταλούν.

Λεωνίδας Παλίλης