ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (PCC208)

Ανακοινώσεις

Ολοκλήρωση παραδόσεων 2023-2024
- Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024 - 7:59 μ.μ. -

Αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητές φοιτήτριες

Σας ενημερώνω ότι οι παραδόσες του μάθηματος  "Κλασική Μηχανική" για το τρέχον ακαδημαΙκό εξάμηνο ολοκληρώθηκαν.

Με εκτίμηση.

Βασίλης Λουκόπουλος