ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (PCC208)

Ανακοινώσεις

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
- Πέμπτη, 03 Ιουνίου 2021 -

Αγαπητές φοιτήτριες, Αγαπητοί φοιτητές.

Η εξέταση του μαθήματος "Κλασική Μηχανική" θα πραγματοποιηθεί με μέθοδο εξ αποστάσεως.

Θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο  https://exams.eclass.upatras.gr/

και το μάθημα "ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ_ΙΟΥΝΙΟΣ_2021 (PCC208)".

Ο κωδικός είναι ο κωδικός του μαθήματος.

Καλή συνέχεια.

Βασίλης Λουκόπουλος