ΒΙΟΛΟΓΙΑ (NUR_104)

Ανακοινώσεις

Ώρα μαθήματος βιολογίας
- Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2020 -

Το μάθημα της Βιολογίας θα γίνεται στη πλατφόρμα zoom Τρίτη στις 9:00 το πρωί. Θα ξεκινάμε 9:15 γαι να έχουμε μπεί όλοι. Ευχαριστώ.