ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΦΥΣΙΚΗ (NUR_105)

Ανακοινώσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ
- Παρασκευή, 08 Ιανουαρίου 2021 -

Οδηγίες για την εξέταση του μαθήματος της Βιοχημείας:

 

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει γραπτώς, την προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, διαδικτυακά, με ανάρτηση των θεμάτων στο eclass, παράλληλα και συγχρόνως με την πλατφόρμα zoom

Τα θέματα που θα δοθούν είναι 5 συνολικά, από τα οποία θα επιλέξετε 4 θέματα, για να αναπτύξετε. Τα θέματα είναι ίσης βαθμολογίας. Η απάντηση κάθε θέματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις 

Η συνολική διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε 2 ώρες από την στιγμή που θα δοθεί η έναρξη της εξέτασης. Διευκρινήσεις στα θέματα και απορίες θα δοθούν μόνο στην αρχή της εξέτασης μέσω zoom

H εξέταση του μαθήματος κλείνει εντός του χρονικού ορίου των 2 ωρών με ανάρτηση του γραπτού στο eclass

 

 

Η ύλη του μαθήματος βιβλιογραφικά αναφέρεται στα Κεφ. 7,8,9,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27,28,29,30 και 31 της βιοχημείας του Harper’s

Δεν θα περιληφθούν στις γραπτές εξετάσεις τα κεφ. 7, 8, 9 που έχουν να κάνουν με την δράση, κινητική και ρύθμιση των ενζύμων.

Δεν θα περιληφθούν στις εξετάσεις το κεφ. 27 της βιοσύνθεσης των διατροφικά απαραίτητων αμινοξέων, το κεφ. 29 του καταβολισμού των ανθρακικών σκελετών των αμινοξέων και το κεφ. 30 της μετατροπής των αμινοξέων σε εξειδικευμένα προϊόντα.

 

 

 

 

 

 

           Ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα που έχουν να κάνουν:

 

 • Με την γλυκόλυση και οξείδωση του πυροσταφυλικού (αερόβια - αναερόβια πορεία, ενεργειακή απόδοση, ρύθμιση)
 • Το κύκλο του κιτρικού οξέος (απόδοση, έλεγχος και ρύθμιση του κύκλου)
 • Την οξειδωτική φωσφορυλίωση-αναπνευστική αλυσίδα-σύνθεση ΑΤΡ
 • Την βιοσύνθεση (γλυκογονογένεση) και τη διάσπαση του γλυκογόνου (γλυκογονόλυση) καθώς και τη ρύθμιση τους
 • Την γλυκονεογένεση και τη βιολογική σημασία της
 • Την ρύθμιση της γλυκόζης του αίματος- την κλινική σημασία
 • Την οδό των φωσφορικών πεντοζών και η βιολογική σημασία της για τα κύτταρα
 • Την οξείδωση και β-οξείδωση των λιπαρών οξέων, την κετονογένεση- κλινική σημασία
 • Την μεταφορά, αποθήκευση και μεταβολισμό των λιπιδίων, το ρόλο του ήπατος- κλινικές όψεις
 • Την ρύθμιση της σύνθεσης της χοληστερόλης, την μεταφορά- ισοζύγιο χοληστερόλης μεταξύ ιστών-πλάσματος, την απέκκριση και τις κλινικές όψεις
 • Καταβολισμός αίμης-ίκτερος