Αναβολή δια ζώσεως εργαστηριακών μαθημάτων
- Δευτέρα, 02 Νοεμβρίου 2020 -

Μετά την ανακοίνωση των νέων μέτρων το Πανεπιστήμιο αναστέλλει τη δια ζώσεως διδασκαλία, με ορισμένες εξαιρέσεις που δεν μας αφορούν. Άρα το μάθημα της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, όπως και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα - τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα. Αν αλλάξει κάτι θα ειδοποιηθείτε έγκαιρα