Εισαγωγικό μάθημα
- Δευτέρα, 05 Οκτωβρίου 2020 -

Εισαγωγικό μάθημα: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ώρα 12:00 στον ακόλουθο σύνδεσμο 

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/papachristo/CQB0833Y