Ογκολογική Νοσηλευτική (3611)

Ανακοινώσεις

Έναρξη μαθημάτων Ογκολογικής Νοσηλευτικής Ακαδ. έτους 2020-2021
- Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 -

Αγαπητοί φοιτητές καλησπέρα σας και καλή αρχή!

Με τη παρούσα σας ανακοινώνεται η έναρξη των μαθημάτων της Ογκολογικής Νοσηλευτικής, τα οποία - όπως είστε ήδη ενήμεροι - θα είναι εξ' αποστάσεως και μέσω της εφαρμογής Microsoft Teams κάθε Παρασκευή 19:00 -  21:00.

Παρακαλείστε αφού ενημερώσετε όσο το δυνατόν περισσότερους συμφοιτητές σας που θα επιλέξουν το μάθημα να εγγραφούν στο μάθημα στη πλατφόρμα e-class, να αφιερώσετε λίγο χρόνο προκειμένου να εγκαταστήσετε και να περιηγηθείτε στο πρόγραμμα Microsoft Teams ώστε να μην έχουμε πολλά τεχνικά ζητήματα. Σχετικός οδηγός υπάρχει στη σελίδα: https://teams.upatras.gr/students/

Σας αποστέλλω επίσης τον σύνδεσμο μέσω του οποίου θα μπορείτε να παρακολουθείτε online τα μαθήματα, αρχής γενομένης από αύριο 16/10/2020:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0b2699a48f484c2d8176b105628f7265%40thread.tacv2/1602758476329?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22164e48b6-6c0e-437e-a2fc-8b286b916bce%22%7dhttps://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3abf93aa02a1864d7687addb9757b1b74b%40thread.tacv2/1602756998752?context=%7b%22Tid%22%3a%225a52ab58-42d0-4bb4-b3fc-713dd6822d20%22%2c%22Oid%22%3a%22164e48b6-6c0e-437e-a2fc-8b286b916bce%22%7d

Σας εύχομαι καλή ακαδημαϊκή χρονιά και μεγάλη προσοχή ώστε να μείνουμε όλοι υγιείς!