Διαδικτυακή παρακολούθηση μαθήματος - διόρθωση
- Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 -

Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο - αγνοήστε αυτόν της προηγούμενης ανακοίνωσης (υπήρχε σφάλμα)

https://upatras-gr.zoom.us/j/96678580943?pwd=b1NrdVRyN1FwSmM1VWdwYzgyanhHdz09