Διαγραφή από το μάθημα
- Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021 -

Λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση των εξετάσεων του παρόντος μαθήματος για το ακαδ. έτος 2020-21, σας ενημερώνω ότι θα διαγραφούν από το αντίστοιχο μάθημα του e-class όλοι οι εγγεγραμμένοι φοιτητές.

Ο λόγος για την ενέργεια αυτή αφορά αποκλειστικά τη δική σας διευκόλυνση, δεδομένου ότι η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων φοιτητών έχει εξεταστεί επιτυχώς στο παρόν μάθημα, συνεπώς δε συντρέχει λόγος να λαμβάνετε περαιτέρω ανακοινώσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των μαθημάτων ή των εξετάσεων για το ακαδ. έτος 2021-22.

Εννοείται ότι όποιος φοιτητής δεν έχει ήδη εξεταστεί επιτυχώς στο παρόν μάθημα, ή απλά επιθυμεί να έχει πρόσβαση στα έγγραφα του μαθήματος στο μέλλον, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να επανεγγραφεί χωρίς κανέναν περιορισμό (ούτως ή άλλως, η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό όλων των μαθημάτων μου ήταν και θα είναι πάντοτε ελεύθερη για όλους).