Ηλεκτρονικη αίτηση - δήλωση
- Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2021 -

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις όχι μόνο του συγκεκριμένου μαθήματος αλλά όλων των μαθημάτων θα πρέπει αν δεν το έχετε κάνει ήδη να εισέλθετε προηγουμένως στη νέα Πλατφόρμα Εξ Αποστάσεως Εξετάσεων https://exams.eclass.upatras.gr/modules/auth/registration.php και να αποδεχθείτε την ηλεκτρονική αίτηση-δήλωση περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στις εξ αποστάσεως εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου 2020-2021 . Αν δεν υπάρξει αποδοχή των όρων συμμετοχής στις εξετάσεις δεν θα μπορείτε να εξετασθείτε.