Μάθημα 21/12, 12.00
- Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020 -

Παρακαλώ κάνετε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο για να παρακολουθήσετε το μάθημα της 21/12, ώρα 12.00.

ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΥΛΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 13.15

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/kiekkpan/5S7YYU37