Βαθμολογίες Εργαστηρίου
- Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020 -

Αγαπητοί φοιτητές,

σήμερα έστειλα τους βαθμούς για το εργαστήριο στη γραμματεία. Σύντομα θα τους μάθετε.

Θέλω να σημειώσω τα εξής:

  1. Όσοι δεν έστειλαν ΚΑΙ το αρχείο του Nav ΚΑΙ το αρχείο κειμένου κόπηκαν. Θα δουν 1 βαθμό αυτοί που τους λείπει το αρχείο του NAV και 3 αυτοί που δεν έχουν αρχείο κειμένου.
  2. Κόπηκαν επίσης αυτοί που δεν είχαν φέρει τουλάχιστον 2 από τα ενδιάμεσα παραδοτέα.
  3. Όλοι οι άλλοι πέρασαν.

Καλή συνέχεια,

Νίκος Καρούσος