Βαθμολογία Εργαστηρίου - Τμήματα Στεφανής - Ιανουάριος 2020
- Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020 -

Ακολουθεί η βαθμολογία του εργαστηρίου για όσους φοιτητές εξετάστηκαν σε τμήμα μου. Όσοι έχουν μηδενιστεί, ο λόγος είναι αντιγραφή.

Β. Στεφανής

AM Βαθμός
16129 7,5
16171 5
16243 6,5
16281 5
16296 5
16433 5
16465 5
16476 1
16626 5,5
16805 7
16900 0
16924 3
16971 2
17045 7
17112 10
17113 10
17186 6
17189 3
17219 3
17222 5
17225 5
17233 3
17245 8,5
17249 10
17252 5
17304 0
17305 10
17316 0
17324 2,5
17327 6,5
17328 3
17329 5
17342 2,5
17354 10
17371 3
17378 10
17380 9
17381 10