ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
- Τρίτη, 07 Ιανουαρίου 2020 -

Υπενθυμίζεται πως την τρέχουσα εβδομάδα πραγματοποιείται η εξέταση των φοιτητών ΜΟΝΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Η εξέταση των φοιτητών που παρακολουθούν θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα13-17/1/2020.

Το μόνο μάθημα που θα πραγματοποιηθεί είναι ένα προαιρετικό ωριαίο μάθημα την Τετάρτη 8/1/2019 και ώρα 15.00-16.00 στο εργαστήριο Ι25 για την επίλυση τυχόν απορίων πάνω στην ύλη του εργαστηρίου.