ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΤΕΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
- Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2019 -

Στις 8/1/2019 και ώρα 15.00-16.00 στο εργαστήριο Ι25 θα πραγματοποιηθεί προαιρετικό εργαστήριο για την επίλυση τυχόν απορίων πάνω στην ύλη του εργαστηρίου.

Προσοχή! Το συγκεκριμένο εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται για τους φοιτητές που έχουν διαβάσει την ύλη και έχουν συγκεκριμένες απορίες σε συγκεκριμένα σημεία - δεν θα πραγματοποιηθεί συνολική παράδοση τμημάτων της ύλης.