Εξέταση Εργαστηρίου - Ιανουάριος 2020
- Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019 -

Η εξέταση του εργαστηρίου για τους φοιτητές ΜΟΝΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ θα πραγματοποιηθεί 8/1/20 και 9/1/20. Για το σκοπό αυτό, στην ενότητα "Ομάδες Χρηστών", έχουν δημιουργηθεί τμήματα εξέτασης, κάθε φοιτητής ΜΟΝΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ που επιθυμεί να εξεταστεί θα πρέπει να δηλώσει το τμήμα στο οποίο θα προσέλθει για την εξέταση.
https://eclass.upatras.gr/modules/group/index.php?course=MST-DEMES134&urlview=01

Σημείωση: Αν δε σας επιτρέπει το σύστημα να κάνετε εγγραφή στις ομάδες των εξετάσεων, δοκιμάστε να κάνετε απεγγραφή από άλλη ομάδα (εγγραφές εργαστηρίου) που τυχόν είστε εγγεγραμμένοι

Η ύλη της εξέτασης αναφέρεται στο υλικό που έχει αναρτηθεί στην ενότητα έγγραφα (HTML, CSS).

Τέλος, οι φοιτητές που παρακολουθούσαν κανονικά σε τμήμα το τρέχον ακ. εξάμηνο, θα εξεταστούν την εβδομάδα 13/1-17/1/20, τις μέρες και ώρες που παρακολουθούσαν το εργαστήριο. Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέταση θα δοθούν από τους αντίστοιχους διδάσκοντες αυτή την εβδομάδα, στο εργαστήριο.

Γ. Μουρκούσης - Β. Στεφανής