Σχετικά με τη βαθμολογία του εργαστηρίου
- Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021 -

Κατόπιν συνεννόησης με την Πρόεδρο του Τμήματος και τη γραμματεία, λόγω της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι βαθμοί όλων των φοιτητών θα καταχωρηθούν κανονικά, στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο, όπως δηλαδή εμφανίζονται στην σχετική ανακοίνωση:
https://eclass.upatras.gr/modules/announcements/index.php?course=MST-DEMES134&an_id=141059

Επομένως, όσοι στην παραπάνω ανακοίνωση είχατε ένα αστεράκι (*) δίπλα από το βαθμό, το αγνοείτε, έχει αφαιρεθεί.

Β. Στεφανής