Διαδικαστικά Εξέτασης - Ιανουάριος 2021
- Σάββατο, 06 Φεβρουαρίου 2021 -

Στην πλατφόρμα exams έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση με τα διαδικαστικά της εξέτασης (Δευτέρα 8/2 και ώρα 17:00).

https://exams.eclass.upatras.gr/modules/announcements/?course=MST-DEMES141

Β.Σ