Σχετικά με την εξέταση του εργαστηρίου - Ιανουάριος 2021
- Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2021 -

Η εξεταστική του Ιανουαρίου 2021 θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως (Πλατφόρμα exams και Zoom).
Συγκεκριμένα, έχει δημιουργηθεί ήδη το αντίστοιχο μάθημα στο exams, μπορείτε να εγγραφείτε.
https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MST-DEMES141/
Ακριβής ημερομηνία και ώρα, θα ανακοινωθεί μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής.

Για να έχετε ΔΙΚΑΙΩΜΑ συμμετοχής στην εξεταστική, θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μέχρι και την Τετάρτη 20/1/21 να αναρτήσετε στην ενότητα "Εργασίες" μία από τις δύο υπεύθυνες δηλώσεις που έχουν αναρτηθεί στην ενότητα "Έγγραφα"

Υπεύθυνες Δηλώσεις για συμμετοχή ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ συμμετοχής στην εξ αποστάσεων εξεταστική:
https://eclass.upatras.gr/modules/document/index.php?course=MST-DEMES134&openDir=/5ffd7387uGtk

Επομένως:
1. Αν επιθυμείτε να εξεταστείτε εξ αποστάσεως, θα πρέπει να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση "1) Δήλωση συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος" και να την αναρτήσετε στην ενότητα "Εργασίες" στην εργασία "1) Δήλωση συμμετοχής στην εξ αποστάσεων εξέταση - Ιανουάριος 2021"

2. Εναλλακτικά, αν ΔΕΝ έχετε τη δυνατότητα να εξεταστείτε εξ αποστάσεως, θα πρέπει να συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση "2) Δήλωση ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ συμμετοχής στην εξέταση" και να την αναρτήσετε στην ενότητα "Εργασίες" στην εργασία "2 - ΑΔΥΝΑΜΙΑ συμμετοχής στην εξ αποστάσεων εξέταση - Ιανουάριος 2021". Για αυτούς τους φοιτητές, η ΓΣ του Τμήματος θα αποφασίσει τον τρόπο εξέτασης.

Επαναλαμβάνω, ότι αν δεν ανεβάσετε μία από τις δύο υπεύθυνες δηλώσεις μέχρι και 20/1, δε θα έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση του εργαστηρίου στην εξεταστική του Ιανουαρίου 2021.

Β. Στεφανής