Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης Συμμετοχής ή Αδυναμίας Συμμετοχής στην Εξ Αποστάσεως Εξέταση του μαθήματος στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020
- Τρίτη, 25 Αυγούστου 2020 -

Στην περιοχή των «Εργασιών» στο e-class, έχουν δημιουργηθεί δύο «Εργασίες», που σχετίζονται με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από πλευράς των φοιτητών περί «Συμμετοχής  στην Εξ Αποστάσεως Εξέταση» ή «Αδυναμίας συμμετοχής στην Εξ Αποστάσεως εξέταση» του μαθήματος στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020.

Αφού διαβάσετε το κείμενο των Υπεύθυνων Δηλώσεων, συμπληρώστε σε αυτή που επιθυμείτε τα απαιτούμενα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, κ.λπ.) και αφού την τυπώσετε υπογράψτε τη.

Στη συνέχεια επισυνάψτε την Υπεύθυνη Δήλωση στην Εργασία που αντιστοιχεί (Eclass -> Εργασίες -> Εργασία: «Συμμετοχής Εξ Αποστάσεως Εξέταση» ή Εργασία: «Αδυναμίας Συμμετοχής στην Εξ Αποστάσεως Εξέταση»).

Προσοχή!!! Προθεσμία ανάρτησης της Υπεύθυνης Δήλωσης μέχρι και 26/08/2020 και ώρα 23:55.

Όποιος φοιτητής δεν συμπληρώσει το αργότερο μέχρι και 26/08 την κατάλληλη Δήλωση δε θα μπορεί να εξεταστεί.

Όσοι φοιτητές έχουν ήδη υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση ΔΕΝ χρειάζεται να ξαναϋποβάλλουν. Αρκεί αυτή η Υπεύθυνη Δήλωση που έχουν υποβάλλει ήδη.

Προσοχή!!! Κάθε φοιτητής να αναγράφει στην Υπεύθυνη Δήλωση το ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ του.

Επίσης σας ενημερώνω ότι στην περιοχή των «Εγγράφων» έχει αναρτηθεί ο τρόπος εξέτασης του μαθήματος.