ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
- Σάββατο, 30 Μαΐου 2020 -

Σας ενημερώνω ότι ανέβηκε στο e-class (στα έγγραφα), η τελική εργασία αξιολόγησης για το μάθημα:

«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ» (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

Η εργασία είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές που δεν παρέδωσαν εργασία, η οποία δόθηκε κατά την διάρκεια των μαθημάτων τηλεκπαίδευσης, στα πλαίσια του εργαστηρίου και προαιρετική για όσους σπουδαστές έχουν ήδη παραδώσει εργασία και θέλουν ή να εξασφαλίσουν βαθμό προαγωγής ή να βελτιώσουν τον βαθμό τους.