Διεξαγωγή εργαστηρίου μέσω τηλεκπαίδευσης 29/05/2020 και ώρα 09:00 - 12:00
- Πέμπτη, 28 Μαΐου 2020 -

Το ένατο μάθημα τηλεκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στις 29/05/2020 και ώρα 09:00 - 12:00. Για το λόγο αυτό, σας παραθέτω τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/gigoum/SD4A6FZP