Διεξαγωγή εργαστηρίου μέσω τηλεκπαίδευσης 22/05/2020 και ώρα 09:00 - 12:00
- Τρίτη, 19 Μαΐου 2020 -

Το όγδοο μάθημα τηλεκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στις 22/05/2020 και ώρα 09:00 - 12:00. Για το λόγο αυτό, σας παραθέτω τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/gigoum/6R1U4QPY