Επιχειρηματικός Σχεδιασμός - Παπαθανασοπούλου Χρυσάνθη: Διαδικτυακά μαθήματα - εβδομάδας 27/4/2020-01/5/2020
- Κυριακή, 26 Απριλίου 2020 -

Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά!

Τα link του εργαστηρίου για την  εβδομάδα 27/4/2020-01/5/2020 είναι τα εξής:

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: Τρίτη 28/04/2020, ώρες 09:00 ? 11:00 και 11:00 ? 13:00

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/up1058684/S6CAKA7N

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: Τετάρτη 29/04/2020, ώρες 11:00 ? 13:00 και 13:00 ? 15:00

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/up1058684/0B1H0FJQ

Η διδάσκουσα,

Χρυσάνθη Παπαθανασοπούλου