Επιχειρηματικός Σχεδιασμός - Παπαθανασοπούλου Χρυσάνθη: Διαδικτυακά μαθήματα - εβδομάδας 25/5/2020-29/5/2020
- Δευτέρα, 25 Μαΐου 2020 -

Καλή εβδομάδα!

Τα link του εργαστηρίου για την  εβδομάδα 25/5/2020-29/5/2020 είναι τα εξής:

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: Τρίτη 26/05/2020, ώρες 09:00 ? 11:00 και 11:00 ? 13:00

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/up1058684/IWC7YVUX

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: Τετάρτη 27/05/2020, ώρες 11:00 ? 13:00 και 13:00 ? 15:00

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/up1058684/T14HIH5P

Η διδάσκουσα,

Χρυσάνθη Παπαθανασοπούλου