Επιχειρηματικός Σχεδιασμός - Παπαθανασοπούλου Χρυσάνθη: Διαδικτυακά μαθήματα - εβδομάδας 18/5/2020-22/5/2020
- Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020 -

Καλή εβδομάδα!

Τα link του εργαστηρίου για την  εβδομάδα 18/5/2020-22/5/2020 είναι τα εξής:

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: Τρίτη 19/05/2020, ώρες 09:00 ? 11:00 και 11:00 ? 13:00

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/up1058684/4GSBSXWW

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: Τετάρτη 20/05/2020, ώρες 11:00 ? 13:00 και 13:00 ? 15:00

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/up1058684/V2MNCV0D

Η διδάσκουσα,

Χρυσάνθη Παπαθανασοπούλου