Επιχειρηματικός Σχεδιασμός - Παπαθανασοπούλου Χρυσάνθη: Διαδικτυακά μαθήματα - εβδομάδας 11/5/2020-15/5/2020
- Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 -

Καλή εβδομάδα!

Τα link του εργαστηρίου για την  εβδομάδα 11/5/2020-15/5/2020 είναι τα εξής:

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: Τρίτη 12/05/2020, ώρες 09:00 ? 11:00 και 11:00 ? 13:00

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/up1058684/WXH7GDAR

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός: Τετάρτη 13/05/2020, ώρες 11:00 ? 13:00 και 13:00 ? 15:00

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/up1058684/40189HFX

Η διδάσκουσα,

Χρυσάνθη Παπαθανασοπούλου