Ιατρική Φυσική

Ανακοινώσεις

Έλεγχος γραπτού εξέτασης Φεβρουαρίου 2023
- Δευτέρα, 06 Μαρτίου 2023 -

Όσες και όσοι θεωρούν ότι έγινε κάποιο εκ παραδρομής σφάλμα στη βαθμολόγηση του γραπτού τους μπορούν να δουν το γραπτό τους την Τρίτη 07/03/2023 (12:00-13:30) στο χώρο συνεδριάσεων του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής (2ος όροφος, Βόρεια Πτέρυγα).