Εγγραφή στις εξετάσεις της 1ης Ιουλίου 2021
- Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021 -

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα την 1η Ιουλίου 2021, να κάνουν την εγγραφή τους στην πλατφόρμα exams.eclass.upatras.gr στο μάθημα "ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟ - ΑΠΑΡΤΙΩΣΗ - ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021" έως και την Τρίτη 29/6/2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές προηγούμενων ετών (Δ, Ε, ΣΤ) που προσήλθαν στην άτυπη εξεταστική του Μαρτίου 2021 και απέτυχαν δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στην εξεταστική του Ιουνίου 2021.
Επίσης, όσοι Γ ετείς φοιτητές επιθυμούν καλύτερο βαθμό από αυτό της άτυπης περιόδου, μπορούν ΜΟΝΟ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ.