Έναρξη Μαθημάτων Πνευμονολογίας 2020
- Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020 -

Έναρξη μαθημάτων Απαρτιωμένης Διδασκαλίας στην Πνεμονολογία την Τρίτη 25/02/2020 στις 09:00 στο Αμφιθέατρο ΑΙ3.
Οι σημειώσεις είναι ήδη αναρτημένες στη σελίδα του μαθήματος.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων βρίσκεται στον αντίστοιχο φάκελο στα έγγραφα του μαθήματος.