Οδηγίες για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος "ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ" (08/09/2021)
- Πέμπτη, 05 Αυγούστου 2021 -

Οδηγίες για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος «ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ» (08/09/2021)

 

Η ανακοίνωση αυτή αφορά ΜΟΝΟ όσους/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι/ες δεν έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ, επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος αυτού στις 08/09/2021 και ΜΟΝΟ όσους έχουν δηλώσει το μάθημα στις καθορισμένες από την γραμματεία ημερομηνίες στο progress ή στην Αρχιμήδεια.

Σημαντική σημείωση: Εάν δεν ισχύουν τα ανωτέρω δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση.

 

 Για να συμμετάσχετε στην εξέταση του μαθήματος «ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ» την Τετάρτη 08/09/2021 ώρα 09:00, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που εξηγούνται παρακάτω. Η εξέταση θα είναι γραπτή εξ αποστάσεως 60 λεπτών με επιτήρηση μέσω κάμερας (ZOOM). Για την εξέταση θα πρέπει να διαθέτετε:

  1. Φοιτητική ταυτότητα
  2. Λευκά χαρτιά (ιδανικά με γραμμές) για την λύση των θεμάτων και στυλό.
  3. Τον κατάλληλο εξοπλισμό (σύνδεση στο δίκτυο και υπολογιστή ή κινητό με κάμερα).
  4. Εξοικείωση με το απαραίτητο λογισμικό στο κινητό σας για τη δημιουργία ενός μοναδικού αρχείου pdf από εικόνες (φωτογραφίες) που θα χρειαστεί για την υποβολή των λύσεων των θεμάτων κατά την εξέταση. (Στον σύνδεσμο https://my.math.upatras.gr/forum22/thread5027.html  μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την μετατροπή χειρόγραφου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή).

 

Προετοιμασία για συμμετοχή στην εξέταση: τα παρακάτω βήματα θα πρέπει να γίνουν ΠΡΙΝ την εξέταση:

Εγγραφή σε εξέταση μαθήματος «ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ» https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MATH303/ έως την Κυριακή 05 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 09:00 (3 ημέρες πριν την εξέταση του μαθήματος). Για την εγγραφή θα χρησιμοποιήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Προσοχή! Στο προφίλ σας θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα σας, ο ΑΜ σας και το email σας. (Το email σας θα φαίνεται με την κατάληξη @upnet.gr)

Σημαντική σημείωση: Η μη εγγραφή στην εξέταση του μαθήματος και η τήρηση των ανωτέρω στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισοδυναμεί με μη δυνατότητα συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος. 

Συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος: τα παρακάτω βήματα θα πρέπει να γίνουν ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

Βήμα 1ο: Την Τετάρτη 08 Σεπτεμβρίου 2021 στις 09:00 θα πρέπει να συνδεθείτε στο σύνδεσμο του ΖΟΟΜ o οποίος θα έχει σταλεί αποκλειστικά σε όσους έχουν εγγραφεί στον σύνδεσμο  https://exams.eclass.upatras.gr/courses/MATH303/ και να μείνετε συνδεδεμένοι σε όλη την διάρκεια της εξέτασης. Η σύνδεση θα πρέπει να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. (Οδηγίες για την σύνδεσή σας στο ZOOM μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο https://www.upnet.gr/e-manuals/zoom-students/  ). Προσοχή! Δεν θα δοθεί άδεια σε κανέναν να εισέλθει χωρίς να έχει χρησιμοποιήσει το λογαριασμό του (ακόμα και αν έχει πληκτρολογήσει το πραγματικό του όνομα, το οποίο δεν πρέπει να συμβεί αν ακολουθήσετε σωστά την παραπάνω διαδικασία).

Βήμα 2ο: Στην αρχή της εξέτασης θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την κάμερα και το μικρόφωνο ώστε να γίνει έλεγχος ταυτοποίησης. Έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να σας ζητηθεί, επίσης, οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Βήμα 3ο: Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοποίησης, η διδάσκουσα θα ενεργοποιήσει στο εργαλείο «Εργασίες» της πλατφόρμας exams.eclass.upatras.gr τον σύνδεσμο που θα αντιστοιχεί στην υποβολή των λύσεων σας στα θέματα που θα δοθούν. Στο σύνδεσμο αυτό θα βρείτε τα θέματα της εξέτασης σε μορφή pdf. Προσοχή! Ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος μόνο στους εξεταζομένους που θα έχουν εγγραφεί στην εξέταση έως 3 μέρες πριν και θα εμφανιστεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης.

Βήμα 4ο: Αφού κατεβάσετε και διαβάσετε τα θέματα, η διδάσκουσα θα απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που θα θέσετε για τα πρώτα 5 λεπτά. Μετά τα 5 λεπτά, δεν θα απαντηθούν άλλες ερωτήσεις και θα έχετε 60 λεπτά για να λύσετε τα θέματα στο χαρτί σας.

Βήμα 5ο: Μετά το πέρας των 60 λεπτών, θα έχετε επιπλέον 15 λεπτά ώστε να φωτογραφίσετε τις λύσεις σας, να δημιουργήσετε ένα μοναδικό αρχείο pdf που θα περιλαμβάνει όλες τις σελίδες των λύσεων σας αριθμημένες και να το υποβάλετε στον αντίστοιχο σύνδεσμο στο εργαλείο «Εργασίες». Προσοχή! Η προθεσμία των 60+15λεπτών θα έχει προκαθοριστεί στο εργαλείο «Εργασίες» και δεν θα γίνει δεκτό κανένα αρχείο μετά τη λήξη της προθεσμίας ή μέσω email στη διδάσκουσα!

 

Γενική Οδηγία: Αποκλεισμό από την εξέταση (NS ? Non-Show) συνιστά η μη τήρηση των ανωτέρω καθώς επίσης η περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής ή αποτυχία εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Προσοχή! Είναι προσωπική σας ευθύνη να φαίνονται καθαρά οι εικόνες στο pdf αρχείο και οι σελίδες να είναι αριθμημένες, με τη σωστή σειρά και στο πάνω μέρος  κάθε σελίδας να υπάρχει το ονοματεπώνυμό σας, ο ΑΜ σας και η υπογραφή σας.