Σχετικά με τις διαλέξεις του μαθήματος Ειδικές Συναρτήσεις
- Κυριακή, 15 Νοεμβρίου 2020 -

Σας ενημερώνω ότι από την Τετάρτη 18/11/2020 οι διαλέξεις του μαθήματος Ειδικές Συναρτήσεις θα συνεχιστούν μέσω της πλατφόρμας ZOOM. Θα πρέπει να συνδέεστε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό στο link

https://upatras-gr.zoom.us/j/95150469774?pwd=MGxEYnpkN0tadUt3T25xblpxZU5aUT09

τις ίδιες ημέρες και ώρες όπως μέχρι σήμερα, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Οδηγίες για την σύνδεσή σας και τη χρήση του ZOOM μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση

https://www.upnet.gr/e-manuals/zoom-students/

Η διδάσκουσα

Χ.Κοκολογιαννάκη