Διαλέξεις μαθήματος "Ειδικές Συναρτήσεις" (2020-2021)
- Πέμπτη, 01 Οκτωβρίου 2020 -

Σας ενημερώνω ότι για να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις του μαθήματος "Ειδικές Συναρτήσεις" (2020-2021) θα πρέπει να συνδέεστε με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό στο link 

https://meet.lync.com/upatrasgr-upatras/chrykok/H81JAZ91

τις ώρες που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα που έχει αναρτηθεί στη σελίδα του Τμήματος.

Η διδάσκουσα

Χ.Κοκολογιαννάκη