Οδηγίες για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος «ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ» (Σεπτέμβριος 2020)
- Τρίτη, 18 Αυγούστου 2020 -

Οδηγίες για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος

«ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ» (Σεπτέμβριος 2020)

 

Η ανακοίνωση αυτή αφορά ΜΟΝΟ όσους/ες φοιτητές/τριες του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι/ες δεν έχουν εξετασθεί επιτυχώς στο μάθημα Ειδκές Συναρτήσεις, επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος αυτού στις 01/09/2020 και ΜΟΝΟ όσους έχουν δηλώσει το μάθημα στις καθορισμένες από την γραμματεία ημερομηνίες στο progress ή στην Αρχιμήδεια.

Σημαντική σημείωση: Εάν δεν ισχύουν τα ανωτέρω δεν μπορείτε να συμμετάσχετε στην εξέταση. Σε περίπτωση που έχετε ήδη εγγραφεί στο exams.eclass.upatras.gr για την εξέταση, θα διαγραφείτε.

 

Για να συμμετάσχετε στην εξέταση του μαθήματος «ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ» την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 2020 ώρα 15:00, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που εξηγούνται παρακάτω. Η εξέταση θα είναι γραπτή εξ αποστάσεως 60 λεπτών με επιτήρηση μέσω κάμερας (Skype for Business). Για την εξέταση θα πρέπει να διαθέτετε:

  1. Φοιτητική ταυτότητα
  2. Λευκά χαρτιά (ιδανικά με γραμμές) για την λύση των θεμάτων και στυλό.
  3. Τον κατάλληλο εξοπλισμό (σύνδεση στο δίκτυο και υπολογιστή ή κινητό με κάμερα).
  4. Εξοικείωση με το απαραίτητο λογισμικό στο κινητό σας για τη δημιουργία ενός μοναδικού αρχείου pdf από εικόνες (φωτογραφίες) που θα χρειαστεί για την υποβολή των λύσεων των θεμάτων κατά την εξέταση. (Στον σύνδεσμο https://my.math.upatras.gr/forum22/threadhtml μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την μετατροπή χειρόγραφου κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή).

 Προετοιμασία για συμμετοχή στην εξέταση –τα παρακάτω βήματα θα πρέπει να γίνουν ΠΡΙΝ την εξέταση:

Εγγραφή σε εξέταση μαθήματος «ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ» (ΜΑΤΗ 187) μέσω της πλατφόρμας exams.eclass.upatras.gr έως την Κυριακή 30 Αυγούστου 2020 ώρα 15:00 (2 ημέρες πριν την εξέταση του μαθήματος). Για την εγγραφή θα χρησιμοποιήσετε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό. Προσοχή! Η πλατφόρμα είναι διαφορετική από την παρούσα πλατφόρμα του eclass και αφορά μόνο εξετάσεις μαθημάτων. Στο προφίλ σας θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα σας, ο ΑΜ σας και το email σας. (Το email σας θα φαίνεται με την κατάληξη @upnet.gr)

Σημαντική σημείωση: Η μη εγγραφή στην εξέταση του μαθήματος και η τήρηση των ανωτέρω στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ισοδυναμεί με μη δυνατότητα συμμετοχής στην εξέταση του μαθήματος.

 

Συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος – τα παρακάτω βήματα θα πρέπει να γίνουν ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

Βήμα 1ο: Την ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος (Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου 15:00) θα πρέπει να συνδεθείτε στο link του Skype for Business το οποίο θα έχει σταλεί αποκλειστικά σε όσους έχουν εγγραφεί στην εξέταση και να μείνετε συνδεδεμένοι σε όλη την διάρκεια της εξέτασης. Η σύνδεση θα πρέπει να γίνει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ με τον ιδρυματικό σας λογαριασμό, δηλ. κατά την είσοδο σας θα πρέπει να επιλέξετε: Εισέλθετε, εάν έχετε λογαριασμό Office 365 και να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας. Προσοχή! Δεν θα δοθεί άδεια σε κανέναν να εισέλθει χωρίς να έχει χρησιμοποιήσει το λογαριασμό του (ακόμα και αν έχει πληκτρολογήσει το πραγματικό του όνομα, το οποίο δεν πρέπει να συμβεί αν ακολουθήσετε σωστά την παραπάνω διαδικασία).

Βήμα 2ο: Στην αρχή της εξέτασης θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε την κάμερα και το μικρόφωνο ώστε να γίνει έλεγχος ταυτοποίησης. Έλεγχος ταυτοποίησης μπορεί να σας ζητηθεί, επίσης, οποιαδήποτε στιγμή κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Βήμα 3ο: Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος ταυτοποίησης, ο διδάσκων θα ενεργοποιήσει στο εργαλείο «Εργασίες» της πλατφόρμας exams.eclass.upatras.gr τον σύνδεσμο που θα αντιστοιχεί στην υποβολή των λύσεων σας στα θέματα που θα δοθούν. Στο σύνδεσμο αυτό θα βρείτε τα θέματα της εξέτασης σε μορφή pdf. Προσοχή! Ο σύνδεσμος θα είναι διαθέσιμος μόνο στους εξεταζομένους που θα έχουν εγγραφεί στην εξέταση έως 2 μέρες πριν και θα εμφανιστεί μόνο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης.

Βήμα 4ο: Αφού κατεβάσετε και διαβάσετε τα θέματα, ο διδάσκων θα απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις που θα θέσετε για τα πρώτα 5 λεπτά. Μετά τα 5 λεπτά, δεν θα απαντηθούν άλλες ερωτήσεις και θα έχετε 60 λεπτά για να λύσετε τα θέματα στο χαρτί σας.

Βήμα 5ο: Μετά το πέρας των 60 λεπτών, θα έχετε επιπλέον 15 λεπτά ώστε να φωτογραφίσετε τις λύσεις σας, να δημιουργήσετε ένα μοναδικό αρχείο pdf που θα περιλαμβάνει όλες τις σελίδες των λύσεων σας αριθμημένες και να το υποβάλετε στον αντίστοιχο σύνδεσμο στο εργαλείο «Εργασίες». Προσοχή! Η προθεσμία των 60+15λεπτών θα έχει προκαθοριστεί στο εργαλείο «Εργασίες» και δεν θα γίνει δεκτό κανένα αρχείο μετά τη λήξη της προθεσμίας ή μέσω email στον διδάσκοντα!

 

Γενική Οδηγία: Αποκλεισμό από την εξέταση (NS – Non-Show) συνιστά η μη τήρηση των ανωτέρω καθώς επίσης η περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής ή αποτυχία εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Προσοχή! Είναι προσωπική σας ευθύνη να φαίνονται καθαρά οι εικόνες στο pdf αρχείο και οι σελίδες να είναι με τη σωστή σειρά.