ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ENE.2170)

Ανακοινώσεις

Ακύρωση συμμετοχής - ΕΠΕΙΓΟΝ 3
- Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 -

Λόγω μιας ακόμη ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ), ειδοποιείται η φοιτήτρια Χαλκιαδάκη Μαρία-Ευτέρπη (1058008) να ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή της στην ΠΑ. Εαν το επιθυμεί να με ειδοποιήσει σήμερα με mail.

Γ. Κεχαγιάς