ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ENE.2170)

Ανακοινώσεις

Ακύρωση συμμετοχής - ΕΠΕΙΓΟΝ 2
- Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020 -

Λόγω της ακύρωσης της συμμετοχής στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) ενός ακόμη φοιτητή, ειδοποιείται η φοιτήτρια Τρυποσπίτη Ζωή (1855) να ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη συμμετοχή της στην ΠΑ. Εαν το επιθυμεί να με ειδοποιήσει σήμερα με mail.

Γ. Κεχαγιάς