Τελευταία αναπλήρωση του μαθήματος Μετεωρολογια - Κλιματολογία την Πέμπτη 10/01/2019
- Τετάρτη, 09 Ιανουαρίου 2019 -

Η τελευταί διάλεξη - αναπλήρωση του μαθήματος ?Μετεωρολογία - Κλιματολογία?

θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10/01/2019 ώρα 11:00 στην αίθουσα  του μαθήματος (6). 

Η διδάσκουσα

Α. Φωτιάδη