Περί επανεξέτασης
- Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2016 -

Επειδή έχουν κυκλοφορήσει διάφορες φήμες μεταξύ των επί-πτυχίω φοιτητών, διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται επανεξέταση στο μάθημα. Η εξέταση έγινε κανονικά στις 7/9/2016.