ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
- Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2015 -

Τα εργαστήρια πληροφορικής ξεκινούν τη Δευτέρα 2/11 στην Αίθουσα Υπολογιστών του κτιρίου ΕΑΣ. Δείτε τις ομάδες εργασίας στο σχετικό αρχείο στην ενότητα "ΕΓΓΡΑΦΑ".