Έναρξη μαθημάτων
- Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2021 - 11:40 π.μ. -

Τα μαθήματα θα αρχίσουν αύριο και θα διεξάγονται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του τμήματος

Ο σύνδεσμος του μαθήματος είναι

https://upatras.webex.com/meet/eceec2