ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ IEEE 802.11
- Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2023 - 10:01 μ.μ. -

Αγαπητοί φοιτητές/-ριες:

Όλο το υλικό του μαθήματος (Διαφάνειες, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Ασκήσεις) σχετικά με το Wi-Fi (πρωτόκολλο IEEE 802.11) έχουν αναρτηθεί στο eclass ως Εργασίες (και μόνον εκεί) λόγω περιορισμένου χώρου σε άλλα σημεία του eclass (π.χ. Έγγραφα).

Μ. Λογοθέτης